Project Details

Skills: Udstillingsdesign
Release Date: 26/06/2015
Client: Utzon Center
Copyright:All rights reserved
Sample Meta: Out to Sea? Oceaner af plast
Project's link: www.utzoncenter.dk

Project Description

Der produceres i dag mere end 8000 kilo plast i sekundet, som anvendes i alverdens produkter. Men når plastprodukterne ikke bruges mere, er de både en udfordring for miljøet og nogen steder en katastrofe i verdenshavene. Udfordringen handler om, hvordan vi kan løse problemerne, når vores forbrug af plastic ikke ser ud til at ændre sig. Kan vi udvikle nytænkende designstrategier, som for eksempel genbruger plastik på nye måder eller kan vi designe produkter, der ikke skader miljøet? Det kræver, at vi nu og i fremtiden løser problemerne sammen. Udstillingen tematiserer: - Plastik i havet - miljøudfordringens omfang og mikroplast i vores fødekæde. - Plastik i hverdagen - plastik som materiale og produkt - Plastik i fremtiden - om hvordan vi kan samarbejde og designe for bæredygtighed. Udstillingens hjerte er installationen af 12 tons forvitret drivgods af plastik fisket op af Stillehavet ved Hawaii samt i Nord- og Østersøen. Problemet findes altså i hele verden. Det gælder også i Danmark, hvor der ikke findes fisk i havene, som ikke har været i kontakt med plast, og hvor vores strande i stigende grad bliver udsat for opskyllet plast. I første del Plastik i Havet møder man plastelementer, film og fotos, som viser de videnskabelige fakta om plastforurening. I anden del Plastik i hverdagen beskrives plastik som materiale, og hvordan det på godt og ondt indgår i produkter, vi bruger hver eneste dag. I den tredje del Plastik i fremtiden som Utzon Center har udviklet, efterspørges, hvordan vi håndterer plastik i fremtiden? Vi viser eksempler på hvordan der arbejdes og designes for at få myndigheder, og i særdeleshed os som forbrugere, til at tage aktiv stilling til, at mindske miljøbelastningen fra vores brug af plastik.