Project Details

Skills: Sustainability, Zero Energy
Release Date: 22/06/2012
Copyright:All rights reserved

Project Description

Bæredygtigt- og integreret design har været i fokus, hvor arkitektonisk formgivning forenes med ingeniørfaglige parametre. Gennem processen har det været for øje at mediere eksteriør med interiør igennem tektoniske detaljeløsninger i konstruktionen og et gennemgående fokus med materialitet, og hermed stærkt appellere til det sanselige og taktile helt ned i berøringsskala. Målet har været et nulenergi byggeri, men derudover også et byggeri som tager stilling til de som oftest underspillede aspekter af bæredygtighed, bl.a. velovervejede materialevalg, detalje-, program- og planløsninger, som er mindst ligeså essentielle for om bygninger er bæredygtig på sigt. Til projektet er gængse typologier undersøgt og vurderet, og på den baggrund er der udviklet en typologi som forbinder beboeren med omgivelserne, og bruger lysindfald aktivt i formgivningen og funktionsinddelingen som derved skaber afstemte rumlige atmosfærer. Bæredygtighedstemaet er blevet udforsket og videreudviklet i social forstand igennem designet af et nulenergi boligprojekt ved Limfjordens kyst, hvor et krav har været at skabe private grønne haver til alle beboere, ved at indgå i en middelvej mellem bebyggelsesprocent og ressourceforbrug. Der er lagt fokus på kvalitet materialer og funktionselementer som sikrer beboeren kvalitet i dagligdagen og et godt indeklima. Det vejledende program proklamere en bebyggelsesprocent på mellem 80- og 150%, og med familielejligheder som ikke overstiger 115m2. For at kunne efterprøve og endeligt eftervise at den integreredes design proces’ implementering har det undervejs været særdeles vigtigt at tage digital simuleringsværktøjer i brug. Herved er intuition, design intentioner og numerisk data været de drivende parametre.