Project Details

Skills: Parametric Design, Gridshell, Structural optimization
Release Date: 23/12/2012
Copyright:All rights reserved
Sample Meta: Lorem ipsum dolor sit amet

Project Description

Tektonisk design og nordisk arkitektur, var tilgangen til formgivningen, af en ny kirke til Hatlehol sogn i Ålesund på Norges vestkyst, rettet mod tekniske- såvel som sanselige aspekter. For at skabe en bygning i ånd med nordisk designtilgang som samtidigt besidder et stærkt tektonisk udtryk, har design metodologien fokuseret på konteksten, stedets ånd og i særdeleshed det naturskønne, i kombination med særlig opmærksomhed for detaljen og det strukturelle igennem parametrisk styret design modellering. En af udfordringerne ved at tegne en moderne kirke er at der nu til dags er mange nyopståede funktioner tilknyttet det kirkelige virke sammenlignet med de før meget traditions- og ritualknyttede programkrav. Fokus er skiftet fra gud, menighed og direkte religiøse aspekter til nu at omfatte mere rekreative og underholdende elementer. Det sociale er ændret fra den direkte andægtighed til et mere afslappet og kollektivt trosfælleskab. Denne sekularisering skal tydeligt udtrykkes i arkitekturen, uden at anfægte de sakralt- og spirituelt bundne rumlige virkemidler. Vision Det er intentionen at på nænsom vis mediere relationen imellem naturen (det jordbundne), og det hellige (det himmelske). I takt med landskabets dynamik og stigning, opleves overgangen mellem disse to eksistentielle aspekter i bygningen i kraft af gradationer i lys, konstruktion, akustik, proportioner og dermed rumlig atmosfære. Kort fortalt en overgang gående fra materialitet mod en opløsning af selv samme.