Project Details

Skills: Parametric Design, Structural optimization, Lightweight construction
Release Date: 23/12/2012

Project Description

Reedhook Tower er et projekt med fokus på udvikling af et byggeri med blandet bebyggelse, der i en tid med desperat brug for fornyelige byggematerialer, med en bebyggelsesprocent på 250, udfordrer nutidig teknologi og principper indenfor konstruktion i træ. Med byggegrund i Brooklyns tidligere industri- og kriminalitetsprægede havnefrontskvarter, Red Hook, undersøges hvordan denne byggemetode kan drive lokalt såvel som globalt miljø imod mere bæredygtige løsninger. Med omtanke for arkitekt- og håndværkstraditioner inden for træbyggeriet, forsøges det at rykke frontlinjerne indenfor nutidig arkitektur ved implementering af nye produktions- og designteknologier. Herved opnås igennem fuld indlevelse og kompleks forståelse for materialet; tektonisk, rumlig, kulturel og miljømæssig kvalitet som samlet set kan betegnes for en overordnet bæredygtig arkitektur.