Esrum Udkigstårn

Med udgangspunkt i interessen om et idéoplæg til et nyt udkigstårn i Esrum, med kig ud over den nye Nationalpark, har Jacob Hilmer Architecture (JHA), i samarbejde med Timber Solutions, designet et tårn inspireret af naturen, som udfordrer grænserne indenfor trækonstruktion og teknologi.

Tanken er at tårnet skal være nationalparkens vartegn, og trække turister og besøgende til området, og formidle landskabets skønne natur og historie.

Inspireret af naturen:

Som prejlemærke for en ny nationalpark er tårnets formsprog stærk inspireret af naturen. Konstruktionens struktur er designet ud fra Fibonacci’s matematiske talforhold, også kaldet det gyldne snit, hvis logik præcist beskriver mange af naturens smukkeste former.

Tårnet er bygget op omkring et indre og et ydre gitter. Gitrene er udformet på samme vis som de linjer der danner skæl-mønstrene på en grankogle. Samme spiralmønster optræder også hos solsikker, ananasfrugter og i måden bladene fordeler sig på på mange plantestilke, for at nævne nogle få.

Den dobbelte gitterkonstruktion øger i øvrigt tårnets styrke markant.

Tårnets anatomi:

Facaden:
Det ydre gitter er beklædt med ”skæl” i plademateriale. Skællene kan åbne og lukke sig afhængigt af placering og ønsket funktion. De skærmer for vind og vejr men lader samtidig lyset trænge ind og giver udsigt.

Nedre platform:
Med et lille vindfang og mini-reception, etrerer man tårnet, med videre adgang til trappe og det indre rum.
Det indre rumme kan fungere som klatrevæg. og gulvet kan bruges til teater, akrobatik, koncerter og lign. events.
Under trapperne i gulvplan er lagerrum til faldmadrasser, klapstole, koste etc.

Trappespiral
Mellem indre og ydre gitterskal snor trapperne sig op som DNA strenge. For hver 5. meters stigning er en repos. Fra reposen er der panoramaudsigt udad og en indvendig balkon ind i den hule kerne. På balkonerne er der plads til 2 rækker stole til publikum.
Hulrummet imellem den indre og ydre gitterskal, hvor trappen ikke løber, er ikke beklædt med glas, som de øvrige betjenende rum.

Øvre platform:
I udsigts og formidlingsrummet i tårnets top opleves udsigten i fulde 360 grader. I det kuppellignende rum er facadens skæl åbne, så udsigten sikres. Langs kanten opleves udsigten som man cirkulerer rundt om det indre rums væg, som er åbent i to sider. På indersiden hænger formidlende materiale om nationalparken og nærområdet.

Udkigsposten
Aller øverst, på det indre rums top, findes en ren udkigsplatform. Her er det åbne udsyn hovedfokus uden nogen form for forstyrelser.