welcome to your archive. this is your all post. edit or delete them, then start writing!

Esrum Udkigstårn

Esrum Udkigstårn

Med udgangspunkt i interessen om et idéoplæg til et nyt udkigstårn i Esrum, med kig ud over den nye Nationalpark, har Jacob Hilmer Architecture (JHA), i samarbejde med Timber Solutions, designet et tårn inspireret af naturen, som udfordrer grænserne indenfor trækonstruktion og teknologi.

Tanken er at tårnet skal være nationalparkens vartegn, og trække turister og besøgende til området, og formidle landskabets skønne natur og historie.

Inspireret af naturen:

Som prejlemærke for en ny nationalpark er tårnets formsprog stærk inspireret af naturen. Konstruktionens struktur er designet ud fra Fibonacci’s matematiske talforhold, også kaldet det gyldne snit, hvis logik præcist beskriver mange af naturens smukkeste former.

Tårnet er bygget op omkring et indre og et ydre gitter. Gitrene er udformet på samme vis som de linjer der danner skæl-mønstrene på en grankogle. Samme spiralmønster optræder også hos solsikker, ananasfrugter og i måden bladene fordeler sig på på mange plantestilke, for at nævne nogle få.

Den dobbelte gitterkonstruktion øger i øvrigt tårnets styrke markant.

Tårnets anatomi:

Facaden:
Det ydre gitter er beklædt med ”skæl” i plademateriale. Skællene kan åbne og lukke sig afhængigt af placering og ønsket funktion. De skærmer for vind og vejr men lader samtidig lyset trænge ind og giver udsigt.

Nedre platform:
Med et lille vindfang og mini-reception, etrerer man tårnet, med videre adgang til trappe og det indre rum.
Det indre rumme kan fungere som klatrevæg. og gulvet kan bruges til teater, akrobatik, koncerter og lign. events.
Under trapperne i gulvplan er lagerrum til faldmadrasser, klapstole, koste etc.

Trappespiral
Mellem indre og ydre gitterskal snor trapperne sig op som DNA strenge. For hver 5. meters stigning er en repos. Fra reposen er der panoramaudsigt udad og en indvendig balkon ind i den hule kerne. På balkonerne er der plads til 2 rækker stole til publikum.
Hulrummet imellem den indre og ydre gitterskal, hvor trappen ikke løber, er ikke beklædt med glas, som de øvrige betjenende rum.

Øvre platform:
I udsigts og formidlingsrummet i tårnets top opleves udsigten i fulde 360 grader. I det kuppellignende rum er facadens skæl åbne, så udsigten sikres. Langs kanten opleves udsigten som man cirkulerer rundt om det indre rums væg, som er åbent i to sider. På indersiden hænger formidlende materiale om nationalparken og nærområdet.

Udkigsposten
Aller øverst, på det indre rums top, findes en ren udkigsplatform. Her er det åbne udsyn hovedfokus uden nogen form for forstyrelser.


Stjernepladsen Multioverdækning

Stjernepladsen Multioverdækning

JHA’s forslag til en overdækning på Stjernepladsen i Østre Havn i Aalborg, er ideen om at facilitere en multifunktionel byplads som kan danne nyt havnecentrum for den østlige del af havnen.

Konceptet går i sin enkelthed ud på at skabe en overdækning til pladsen, som kan opsættes, tilpasses og nedtages efter behov (se nedenstående figur og side 3).

Kontruktionen er en hybridkontruktion, som integrerer overdækningens fæstningspunter som skulpturelle urbane elementer på pladsen, bestående i tre afvandingshuller, hvortil dugen nedspændes, samt en central mast.

Fæstningskonstruktionerne er i kraftig behandlet krydsfiner og dug i PVC-stræk.


Amber Road Trekking Cabins

Amber Road Trekking Cabins

Som spændingen ved at opdage et stykke rav som gemmer sig i en tangdynge, gemmer Amber Road shelteret lige ved randen, hvor skoven møder Østersøen, glødende som lys i mørket, der byder på ly til vandrende langs den lettiske kyst.

Det strukturelle koncept for projektet er inspireret af ravs cellulære struktur, hvis uregelmæssige sammensætning gør ravstykket til en fantastisk lysebryder og et imponerende fænomen, hvor lyset ulmer set fra forskellige vinkler. På samme måde shelterets rumlighed som en hule, hvor det formbøjede polykarbonat vinduesparti og finertræet smyger sig i organiske dobbeltbueformede former, og bøjer lyset fra pejsen over træfladerne, som i et stykke rav.


Utzon(X) Summerschool 2016

Utzon(X) Summerschool 2016

The Utzon(x) 2016 summer school explored robotic making in relation to clay extrusion, modular brick assemblies and thermal design articulations. In 9 days a team of tutors and participants delivered a large set of prototypes experiments and two novel brick/tile systems for architecture.


Redhook Tower

Redhook Tower

Reed Hook Tower is a project focusing on the development of a building with mixed-use development, that in a time in desperate need of renewable building materials, with a plot ratio of 250%, challenges contemporary technology and principles in construction in wood.

With a building site in Brooklyn’s former industrial and crime embossed waterfront neighborhood; Red Hook, the project examines how timber construction can bring both local and global environments towards more sustainable solutions.

With concern for architectural and construction traditions in timber construction, the project attempts to move the front lines of contemporary architecture by implementing new manufacturing and design technologies. This is achieved through full empathy and complex understanding of how the material; tectonic, spatial, cultural and environmental quality as a whole can be combined for a universal sustainable architecture.


Hatlehol Church

Hatlehol Church

With a theme of: “Tectonic Design and Nordic Architecture”, an approach that dealt with technical as well as sensuous qualities was undertaken, in the design process of a sacral building for the new Parish of Hatlehol in Ålesund, on the west coast of Norway.

To develop a building with the spirit of nordic design and the poetic of tectonic tradition, a methodology with special focus on the context and spirit of the place, combined with a deep care of detail and structure through paramtric informed design has been utiliezed.

VISION

The challenge of designing a modern church is a task with many layers compared to the historical church where many things where dogmatically predefined. The focus has shifted from being entirely on god and the religious aspects, to now encompass a more communal
and social oriented functions. This secularization has to be expressed architecturally in a way that doesn’t compromise the sacral qualities and spirituality.
It is the intention to, in a delicate way, mediate the relation between nature (the earthbound) and the sacred (the heavenly).

Following the dynamic of the landscapes ascent, this transition is experienced in the building character, by means of transformation in light, structure, acoustic, proportion and thereby spatial atmosphere.


Green Clusters – Sustainable Compact Living

Green Clusters – Sustainable Compact Living

Based upon the semester theme of sustainable architecture the project has been designed through the integrated design process, where a focus on combining the knowledge of architecture and engineering through the whole process has been the aim.

Through the process an eye on merging the interior and exterior through detailing the construction and the work with the materiality in both interior and exterior to design an area and architecture with focus on the sensuous scale. The aim is to design a net-zero building, but also a building where a focus on detailing, materials and tectonic creates a durable building there can be used and minimize the use of materials and stand for many years. This is designed through the creation of a new typology there is en near contact with the near context and the nature where the guiding and light is used to create atmospheres there speaks to the human scale.

The theme of sustainability is been explored through the design task of creating a mixed-use zero-energy housing complex at the coast of Limfjorden. With a focus on creating a housing complex with indoor privacy and private green areas, and where the building is designed with an aim on the integrated design process to create a good indoors environment. The proposed program simultaneously suggest an floor area ratio between 80 – 150% and of this up to 10% mixed used, and the buildings should be no more than an averaged height of 3 stores and one type of the apartments no more than 115m2.

To reach a point of strategies for validating the architecture through both quantitative and qualitative values our own understanding and use of integrated design process and sustainability is applied.